İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

İletişim, dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi, konuşma bozuklukları uzmanının görev alanları içinde yer alan konuşma terapisi; tanışmayı, aileden ayrıntılı anamnez almayı, danışanın/çocuğun yaşına ve başvuru nedenine uygun test ve değerlendirmeler yapmayı, terapi süreci hakkında bilgi vermeyi kapsar.


Dil ve konuşma terapisi sürecinde kanıta dayalı olan bilimsel yöntemler etik kurallar temelinde uygulanmakta olup sürecin etkili bir şekilde devamını sağlamayı önemsiyoruz. Buna yönelik aileleri sürece ekibin can parçası olarak dahil etmeyi benimsiyoruz.


Çalışma Alanları:
• Gelişimsel Dil Bozuklukları – Gecikmiş Dil ve Konuşma – Özgül Dil Bozukluğu
• Konuşma Sesi Bozuklukları (Fonolojik Dil Bozukluğu, Artikülasyon Bozukluğu, Konuşmada Anlaşılırlık Sorunları)
• Akıcılık Bozuklukları
• Kekemelik (okul öncesi, okul çağı, yetişkin)
• Hızlı-bozuk konuşma (cluttering)
• Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları
• Beyin Hasarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları (Afazi, Sağ Beyin Hasarı, TBH)
• Motor Konuşma Bozuklukları
• Çeşitli Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
• Ses Bozuklukları
• İşitsel/Sözel Terapi
• İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
• Alternatif ve Destekleyici İletişim