İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Pediatrik Rehabilitasyon nedir?

Pediatrik rehabilitasyon, çocuklarda doğum öncesi veya sonrasında ortaya çıkan bir takım bozuklukların eski haline geri döndürülmesi veya mevcut fonksiyonunun korunmasını amaçlar. Pediatrik rehabilitasyonda çocuk biyopsikososyal modele göre fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bir bütün halinde değerlendirilir. Vücut ve fonksiyon bozuklukları, aktivite, katılım alanlarında problem yaşayan çocuklar ihtiyaçlarına göre desteklenir ve çocuğun fonksiyonelliği ve toplumsal katılımı artırılmaya çalışılır. Pediatrik rehabilitasyon uygulanan bazı hastalık grupları; MOTOR GELİŞİM BOZUKLUKLARI SEREBRAL PALSİ SEREBRAL PALSİ DOWN SENDROMU SPİNA BİFİDA DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS SENDROMU KAS HASTALIKLARI

Duyu Bütünleme Terapisi nedir?

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU:  Hiperaktivite, olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumuna denilmektedir. Diğer bir deyişle ise çocukların kendini kontrol edemediği psikolojik bir hastalıktır.  DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan çocuklar dikkatini toparlamakta veya bir yerde sabit durmakta zorlanabilirler.  DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu)  olan bazı çocuklar sadece ev hayatı değil aynı zamanda okul hayatlarında da sorunlarla karşılaşabilirler. DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), çocuğun sahip olduğu hiperaktiviteye bağlı olarak farklı şekillerde hareket etmesine neden olabilir.   OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU:  Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizm Spektrum Bozukluğu’na neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. EĞER ÇOCUĞUNUZ; - Göz teması kurmuyorsa, - İsmi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, - Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, - Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymuyorsa, - Sallanma, parmak ucunda yürümek gibi hareketlere sahipse, - Dönen nesnelere karşı ilgi duyuyorsa, - Takıntılı davranışlar gösteriyorsa, - Konuşmasında gerilik yaşıyorsa   OTİZMLİ OLABİLİR !! ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ: Öğrenme Güçlüğü bir çocuğun yaşıtlarına oranla zihinsel kapasitesi iyi olmasına karşın kendinden beklenen akademik becerileri gerçekleştirememesi durumudur. Öğrenme Güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme Güçlüğü’nün nedenleri arasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar ve yaşam boyu farklı alanlarda devam eder. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma, yazma, okuduğunu anlama, anlatma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için çocuğun eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler. SOSYALLEŞME PROBLEMLERİ: Arkadaş ortamında oyuna dahil olamayan veya belli bir sırayı ve kuralı takip edemeyen çocuklarımız gruplara dahil olamayabilirler. Ayrıca kalabalık akraba ortamları sosyalleşme problemi olan çocukları rahatsız edebilir. Ortamda bulunan uyaranlar bir tehdit oluşturabilir ve kendilerini regüle edememelerine sebep olabilir. Duyu bütünlemeyle amacımız; Kendi duygularını düzenleme yeteneğini geliştirmek, Agresif davranışları azaltarak evde ve okulda sosyal katılımı artırmak, Aktivitelere ve okul görevlerine geçiş yeteneğini geliştirmek, Özgüveni artırmak Günlük yaşam aktivitelerinde başarıyı artırmak Aile eğitimi ve okul danışmanlığı OKULA ADAPTASYON PROBLEMLERİ...

Dil ve Konuşma Terapisi nedir?

İletişim, dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi, konuşma bozuklukları uzmanının görev alanları içinde yer alan konuşma terapisi; tanışmayı, aileden ayrıntılı anamnez almayı, danışanın/çocuğun yaşına ve başvuru nedenine uygun test ve değerlendirmeler yapmayı, terapi süreci hakkında bilgi vermeyi kapsar. Dil ve konuşma terapisi sürecinde kanıta dayalı olan bilimsel yöntemler etik kurallar temelinde uygulanmakta olup sürecin etkili bir şekilde devamını sağlamayı önemsiyoruz. Buna yönelik aileleri sürece ekibin can parçası olarak dahil etmeyi benimsiyoruz. Çalışma Alanları:• Gelişimsel Dil Bozuklukları – Gecikmiş Dil ve Konuşma – Özgül Dil Bozukluğu• Konuşma Sesi Bozuklukları (Fonolojik Dil Bozukluğu, Artikülasyon Bozukluğu, Konuşmada Anlaşılırlık Sorunları)• Akıcılık Bozuklukları• Kekemelik (okul öncesi, okul çağı, yetişkin)• Hızlı-bozuk konuşma (cluttering)• Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları• Beyin Hasarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları (Afazi, Sağ Beyin Hasarı, TBH)• Motor Konuşma Bozuklukları• Çeşitli Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları• Ses Bozuklukları• İşitsel/Sözel Terapi• İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları• Alternatif ve Destekleyici İletişim

Psikolojik Danışmanlık nedir?

Ebeveyn ve çocukların geri bildirimleri ve uzman psikoloğumuzun fizyolojik ve bilişsel değerlendirmesi sonrasında oluşturulacak danışmanlık hizmeti kurumumuzda verilmektedir.• Depresyon• Aile İçi İletişim Sorunları• Stres• Sosyal Fobi• Sınav Kaygısı• Yaygın Anksiyete Bozukluğu• Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)• Obsesif-Kompulsif Bozukluk• Panik Atak• Boston Adlandırma Testi• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite• Dikkat Eksikliği• Dikkat Dağınıklığı• Öğrenme GüçlüğüAilenin isteğine bağlı yapılan özel testlerimiz;WISC-4 Zeka TestiDenver Gelişim Tarama Testi